top of page

Tietoa CLT:stä

Mitkä ovat CLT talon edut?

- Suunnittelun joustavuus: CLT-paneelin paksuutta on suhteellisen helppo kasvattaa, jotta saadaan pidempiä jännevälejä, jotka vaativat vähemmän sisäisiä tukielementtejä. Valmistajat käyttävät CNC-laitteita leikatessaan paneeleita ja aukkoja tarkkojen eritelmien mukaan, usein hyvin tiukkojen toleranssien (millimetrien tarkkuudella) saavuttamiseksi. Kun kentällä tarvitaan muutoksia, ne voidaan tehdä yksinkertaisilla työkaluilla.

 

- Lämpötehokkuus ja energiatehokkuus: CLT:n lämpötehokkuus määräytyy sen U-arvon eli lämmönsiirtokertoimen perusteella, joka on suhteessa paneelin paksuuteen. Paksummilla paneeleilla on alhaisempi U-arvo; ne eristävät paremmin ja vaativat siksi vähemmän eristystä. Koska CLT-paneelit voidaan valmistaa CNC-laitteilla tarkkojen toleranssien mukaisesti, paneelien liitokset ovat myös tiiviimpiä, mikä parantaa rakenteen energiatehokkuutta. Koska paneelit ovat kiinteitä, ilmavirtaukset järjestelmän läpi ovat vähäisiä. Näin ollen valmiin CLT-rakenteen sisälämpötila voidaan pitää yllä vain noin kolmanneksella normaalisti tarvittavasta lämmitys- tai jäähdytysenergiasta.

 

- Kustannustehokkuus: FPInnovationsin vuonna 2010 tekemässä tutkimuksessa tutkijat vertasivat CLT:n kustannuksia tiettyihin betoni-, muuraus- ja teräsrakennetyyppeihin. Vaikka nopeamman rakentamisajan ja alhaisempien perustamiskustannusten etuja ei otettu huomioon, Yhdysvalloissa rakennetun CLT-rakenteen arvioitujen kustannusten todettiin olevan erityisen kilpailukykyiset keskikerroksen asuinrakennusten (15 prosenttia vähemmän), keskikerroksen muiden kuin asuinrakennusten (15-50 prosenttia vähemmän), matalien opetusrakennusten (15-50 prosenttia vähemmän), matalien liikerakennusten (25 prosenttia vähemmän) ja yksikerroksisten teollisuusrakennusten (10 prosenttia vähemmän) osalta.

 

- Ympäristöedut: CLT on valmistettu kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevasta puusta, ja se tarjoaa erinomaisen lämpötehokkuutensa lisäksi useita ympäristöetuja. Puu on ainoa merkittävä rakennusmateriaali, joka kasvaa luonnollisesti ja on uusiutuva, ja elinkaariarviointitutkimukset osoittavat jatkuvasti, että puu on terästä ja betonia parempi sisäisen energian, ilmansaasteiden ja vesien saastumisen osalta. Sen hiilijalanjälki on myös pienempi, koska puutuotteet sitovat edelleen puun kasvun aikana sitomaa hiiltä, ja puun valmistus vaatii vähemmän energiaa ja aiheuttaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.

WhatsApp Image 2021-12-19 at 12.10.30 (4).jpeg

Miten CLT toimii eri rakenteissa?

Me tarjoamme täysin mukautettavan ja yksilöitävän CLT ratkaisun jokaiseen CLT-taloon. Asiakkaana saat kohteeseen sopivan ratkaisun, joka perustuu joko vain CLT-massiivipuulevyyn, tai vaihtoehtoisesti yhdistettynä esimerkiksi liimapuuhun tai muihin rakennuskomponentteihin. Ota rohkeasti yhteyttä Kankaanpää Yhtiöihin ja käydään yhdessä läpi projektisi tarpeet ja CLT käytön optimointi.

 

CLT  tarkoittaa ristiin-liimattua puuta ( cross laminated timber ), joka on massiivinen puulevy, höylätty myöhään kasvaneesta puutavarasta, liimattuna yhteen kahden suuntaisesti ristiin parantaen sen vakautta ja vahvuutta. Tuloksena on ristijäykkä rakennuselementti, joka on kestävä suhteessa sen pieneen painoon. Se tarjoaa mahdollisuuden sekä suuriin että järkeviin nopeisiin asennuksiin ja arkkitehtonisiin kokonaisuuksiin.

 

CLT-rakennuskomponenttien suuri esivalmistusaste mahdollistaa nopean asennuksen ja materiaali on helppo käsitellä perinteisillä käsityökaluilla. CLT-levyt ovat valmiita elementtejä, jopa 3 x 16 m. CNC-koneistuksen avulla suurempia syvennyksiä tai reikiä voidaan tehdä tehtaalla tai kätevästi tarpeen mukaan työmaalla. CLT:n rakennusominaisuudet avaavat mahdollisuuksia monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

 

CLT-puukattotuolit voidaan toimittaa suurilla jänneväleillä, jotka tarjoavat valinnanvaraa pohjapiirroksissa ja mahdollisuuden suuriin vapaisiin tiloihin. CLT-puu on sovitettu helpottamaan tehokasta asennusta, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi arkkitehtonisesti vaativissa kohteissa erityisen tehokkaasti.

 

CLT-puuseinät valitaan yleensä suurille kantaville rakenteille ja rakenteille, jotka tuovat vakauttamiskapasiteettia. CLT-puu tarjoaa myös hyviä rakennusfysikaalisia ominaisuuksia, kuten äänen absorbointia ja palonestoa. CLT:n kosteusominaisuudet vaikuttavat myös parempaan sisäilmastoon.

 

CLT ulkokatot toimitetaan yhdiste-elementteinä, jotka peittävät suuren pinta-alan ja voidaan päällystää pellillä tai tiilellä. Tässä kattorakenteessa kattoa käytetään vakauttavana elementtinä, joka mahdollistaa sen, että lisävakautusta tai jäykistystä ei tarvita.

WhatsApp Image 2021-10-07 at 21.15.08.jpeg

Miten Clt talo asennetaan ja mitä otetaan huomioon?

Kokoonpano

Sopimuksesta riippuen Kankaanpää Yhtiöiden toimitus voi kattaa joko vain materiaalien toimittamisen työmaalle tai ulottua aina valmiiseen rakenteeseen asti. Hankkeissa, joissa rungon kokoaminen on osa Kankaanpää Yhtiöiden toimitusta, työ tehdään yhteistyössä asennuspuolen asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa putoamissuojaimet, telineet jne. voivat myös olla osa KI-Group Oy:n toimitusta.

 

 

Rakennusosien toimitus

CLT-levyt toimitetaan yleensä vaakasuorassa tai pystyssä ja pakattuna kuorma-autoon. Nostokohdat on varustettu rei'illä erityisiä nostolaitteita varten. Seinät nostetaan usein myös esiporattuihin reikiin asennettavilla kertaluonteisilla hihnoilla.

 

 

Rationaalinen kokoonpanomenetelmä

Perusperiaatteena on, että runko kootaan kerros kerrokselta, mikä voidaan toteuttaa eri menetelmien mukaisesti. Joko seinät ja palkit kootaan huoneistoittain samaan kerrokseen tai ensin kootaan kaikki seinät ja sitten koko kerroksen palkit.

 

 

Nopea kokoonpano

CLT-rungon pystyttämiseen käytetään yleensä noin neljää asentajaa ja nosturia. Normaalikokoinen kerrostalo rakennetaan yleensä noin kerros viikossa, mutta rakennuksen rakenteesta riippuen vaihteluita esiintyy. Kutakin hanketta varten laaditaan kokoonpanosuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti kokoonpanojärjestys. Pienemmissä kohteissa kuten omakotitaloissa asentaminen kestää noin päivän/muutaman.

 

 

Rakenteen optimaaliset ominaisuudet

Kankaanpää Yhtiöiden CLT-runko mahdollistaa nopean kokoonpanon, mikä itsessään edistää kosteusvaikutusten vähäisyyttä. Normaaleissa sääolosuhteissa tämä tekee mahdollisista myöhemmistä toimenpiteistä hallittavia.

 

 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Tekniset ratkaisut on suunniteltu siten, että vältetään riski pitkäaikaisesta altistumisesta kosteudelle. Lisäksi kosteudenpoiston tarpeeseen vaikuttavat asennuksen aikana toteutetut kosteudentorjuntatoimenpiteet, kuten palkkien peittäminen, kaksinkertaisten seinien yläpintojen peittäminen ja tuuletus betonialustan ja ensimmäisen kerroksen seinien välissä. Sade tai muu kosteus ei haittaa asennusta. Rungon täytyy vain ehtiä kuivaa ennen sisustustöitä. CLT-runko imee ja luovuttaa kosteutta normaalistia, ja sen kosteusprosentti nousee aina siihen asti, että ikkunat ja ovet on asennettu ja sisätilojen lämmitys on aloitettu. Mahdolliset vesi-jäljet voidaan hioa pois.

 

 

Kosteudeneristysratkaisut

Tärkeä osa pääurakoitsijan sitoumusta on, että valmis rakennus täyttää säädetyt kosteussuhdevaatimukset. Hyvien olosuhteiden edistämiseksi on tärkeää, että sekä rakenteen tekniset ratkaisut että asennusrutiinit suunnitellaan siten, että vältetään tarpeeton altistuminen epäsuotuisille sääolosuhteille.

 

 

Rakennuksen lopullisen laadun varmistaminen

CLT:n lyhytaikainen altistuminen sateelle ei vaaranna lopputuloksen laatua. Ratkaisevaa on, että se kuivataan riittävästi ennen verhoilua. Oikeat kosteuden torjuntatoimenpiteet asennuksen aikana varmistavat tämän ja välttävät tarpeettomat ajan ja kustannusten menetykset.

318987613_657700749477954_8194140800557434882_n.jpg

Mitä täytyy miettiä CLT-talon suunnittelussa?

Kuten minkä tahansa rakennushankkeen kohdalla, haluat saada suunnittelun kuntoon ja varmistaa sen ennen kuin aloitat rakentamisen. Muutosten tekeminen piirustuksiin on paljon helpompaa ja halvempaa kuin muutosten tekeminen työmaalla. Jos muutoksia kuitenkin harkitaan huolellisesti ja suunnitteluryhmääsi kuullaan, muutokset ovat mahdollisia CLT:n kanssa. Koska jokaiselle seinälle on oma piirustuksensa, muutokset elementtirakennukseen on usein helpompi tehdä kuin perinteiseen, paikan päällä rakennettuun taloon.

 

Et myöskään tarvitse mitään omaa verhoilua - CLT-rakennus voidaan verhoilla samoilla ulkoisilla materiaaleilla kuin mikä tahansa muu rakennustapa. jotkut CLT-asuinrakennukset kääritään eristykseen (jopa 200 mm halutusta U-arvosta riippuen), tämä on otettava huomioon verhouksen kiinnitysmenetelmää valittaessa.

 

Tehokkaimpia asennettavia järjestelmiä ovat sadekerrosverhous tai kevyet verhousjärjestelmät (esimerkiksi sileä rappaus, sementtipintaiset levyt tai kivilaatat, paneelit), jotka voidaan kiinnittää suoraan CLT-levyyn kiinnitysklipsien tai -listojen avulla. Perinteistä tiilimuurausta ei kuitenkaan ole mitään estettä käyttää.

 

Kuten missä tahansa muualla kuin työmaalla tapahtuvassa valmistusmenetelmässä, sinun on varmistettava, että paikalle pääsee kuorma-autolla ja autonosturilla, jotta levyt voidaan toimittaa ja nosturilla nostaa paikalleen.

 

CLT-elementtejä suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon myös kuljetuskustannukset - keskimääräisessä pientalossa käytetään 40-50 m3 CLT-elementtejä, mikä vastaa yhtä täyttä kuorma-autokuormaa.

bottom of page